Općina Centar kupila namjensko teretno vozilo za preduzeće ''Park''

Općina Centar je sa 198.500 KM finansirala nabavku namjenskog teretnog vozila za potrebe Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća ''Park''.
Općina Centar kupila namjensko teretno vozilo za preduzeće ''Park''

 Tim povodom su načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktor KJKP ''Park'' Safet Baltić, 30. maja 2013. godine, u prostorijama ''Parka'' (Patriotske lige 58) potpisali ugovor o davanju na korištenje tog vozila za potrebe navedenog preduzeća. Potpisivanju protokola je prisustvovala i Varja Nikolić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar, koja je uputila pohvale za dosadašnji rad djelatnika “Parka“. Nakon potpisivanja ugovora načelnik Bećirević je direktoru Baltiću predao ključeve vozila.

Teretno vozilo proizvođača ''Iveco'' je sa nadogradnjom (hidraulična dizalica sa alatima, kiperski sanduk i cisterna za vodu) i koristit će djelatnicima KJKP ''Park'' za redovne aktivnosti na uređenju gradskih zelenih i drugih javnih površina. U slučaju prirodnih i drugih nesreća, vozilo će biti korišteno u skladu sa potrebama Štaba civilne zaštite Općine Centar s ciljem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Prilikom primopredaje ključeva vozila načelnik Bećirević je izrazio želju da se vozilo što manje koristi u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. - Mi ostvarujemo odličnu saradnju sa preduzećem „Park“, u okviru koje smo oformili i Službu za spašavanje iz ruševina. Iskreno se nadam da će specijalno teretno vozilo koje smo nabavili za opremanje ove službe, više koristiti djelatnicima „Parka“ prilikom održavanja javnih zelenih površina, kao i realizacije svih drugih aktivnosti koje u konačnici našu općinu i naš grad čine mjestom ugodnog življenja – istakao je načelnik Bećirević i dodao da je Općina Centar u proteklom periodu finansirala nabavku vozila hitne pomoći, vatrogasnog vozila, cisterne za dostavu vode, univerzalnog vozila za zimsko i ljetno čišćenje uskih ulica, kao i nabavku ostalih sredstava neophodnih za opremanje službi za zaštitu i spašavanje.

Direktor Baltić je ovom prilikom izjavio da Općinu Centar smatra istinskim prijateljem preduzeća „Park“. - Specijalno teretno vozilo će doprinijeti da radnici „Parka“ efikasnije i efektivnije odgovore svojim mnogobrojnim svakodnevnim radnim obavezama, posebno zbog nedostatka radne snage i trenutne teške materijalne situacije - rekao je Baltić.