Izdvojena sredstva za očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca

U Općini Centar 28. maja 2013. godine potpisan je sporazum o sufinansiranju projekata Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (Fond memorijala).
Izdvojena sredstva za očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca

Ovim sporazumom je Općina Centar iz svog budžeta izdvojila 30.000 KM za izradu i postavljanje nišana i spomen-obilježja šehidima, poginulim braniteljima te umrlim veteranima rata Armije RBiH koji su ukopani na grobljima na području Kantona Sarajevo kojima upravlja Fond memorijala. U ime Fonda sporazum je potpisao direktor Nurudin Džiho, dok je u ime Općine Centar načelnik Dževad Bećirević protokol potpisao ranije.  

-Općina Centar dugi niz godina podržava Fond memorijala shvatajući koliko je važno da se čuva uspomena na učesnike proteklog rata koji su dali svoje živote za slobodu ovog grada i države BiH. Posebno se zahvaljujemo načelniku Dževadu Bećireviću na dosadašnjim izdvojenim sredstvima iz općinskog budžeta- kazao je Džiho.

Potpisivanju protokola je prisustvovao Đulaga Hamza, pomoćnik načelnika za boračko-invalidsku zaštitu Općine Centar. Finansijska sredstva je Općina Centar prebacila na račun Fonda memorijala koji je sada u obavezi da raspiše javni poziv za izbor izvođača za navedene radove.