Sastanak načelnika gradskih općina sa gradonačelnikom Sarajeva

Peti radni sastanak načelnika gradskih općina održan je sa čelnicima Grada Sarajeva 5. juna 2013. godine u kabinetu gradonačelnika.
Sastanak načelnika gradskih općina sa gradonačelnikom Sarajeva

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Ivo Komšić, predsjedavajući Gradskog vijeća Sabahudin Delalić, načelnici: Novog Sarajeva Nedžad Koldžo, Starog Grada Ibrahim Hadžibajrić, Novog Grada Semir Efendić, a u ime načelnika Općine Centar Dževada Bećirevića njegov savjetnik Mustafa Resić. Sastanku je prisustvovao i direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Hamdija Efendić.

I ovaj put, kao i prethodni razgovarano je o problematici urbanog planiranja koje je u nadležnosti Grada Sarajeva. Naglašeno je kako se četiri gradske općine Sarajeva suočavaju sa mnogo problema, posebno kada se radi o izmjenama i korekcijama planskih dokumenata, jer nemaju nadležnost planiranja i raspolaganja na svojim prostorima. Zaključeno je da procedure donošenja planskih dokumenata treba što je moguće više pojednostaviti i ubrzati kako bi se omogućio veći i brži razvoj općina. Naredni sastanak će biti održan u Općini Stari Grad.