Izgrađeno novo stepenište između Trebevićke ulice i Debelog brda

Tokom ove građevinske sezone završena je izgradnja dijela stepeništa koje povezuje Trebevićku ulicu sa naseljem Debelo brdo.
Izgrađeno novo stepenište između Trebevićke ulice i Debelog brda

Izgradnja stepeništa, dužine 43 metra, rađena je po projektu Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Finansijer radova je Općina Centar, koja je za taj projekt izdvojila nešto više od 20.400 KM iz ovogodišnjeg budžeta. Izvođač radova je firma ''Sela'', a za nadzor je bila zadužena firma ''Energoinvest'' d.d. Sarajevo.

Na tom veoma teško pristupačnom terenu, radnici su prvo morali očistiti i raskrčiti teren, a potom su mašinski i ručno iskopali zemlju. Nakon što su izgradili temelje izvršili su betoranje stepeništa i postavili novu rukohvatnu ogradu.

Na tom dijelu Mjesne zajednice ''Soukbunar'' nikada nije bilo uređene direktne pješačke komunikacije između Trebevićke ulice sa naseljem Debelo brdo, pa su djeca koja pohađaju nastavu u Osnovnoj školi ''Hasan Kaimija'' na Cicinom hanu morala do škole ići zemljanom stazom. Izgradnjom novog stepeništa lokalnim žiteljima je znatno olakšana komunikacija i sa ostatkom grada.

Prvu fazu izgradnje ovog stepeništa, u dužini od 800 metara, koja je završena u novembru 2011. godine, također je finansirala Općina Centar sa 101.598 KM.