Općina Centar donirala 50.000 KM za sanaciju vrtića ''Šareni voz''

Općina Centar je iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila 50.000 KM za sanaciju vrtića ''Šareni voz'' koji je smješten u Odobašinoj ulici na broju 10.
Općina Centar donirala 50.000 KM za sanaciju vrtića ''Šareni voz''

Protokol o realizaciji tog budžetskog granta potpisala je u Općini Centar 3. juna 2013. godine Mirjana Jovanović-Halilović, direktorica Javne ustanove ''Djeca Sarajeva'' u čijem sastavu je pomenuti vrtić. Donirana sredstva će poslužiti kao podrška za nabavku sanitarnih uređaja, elektroinstalacija te unutrašnje i vanjske stolarije, kao i za izvođenje građevinskih i zanatskih radova na adaptaciji vrtića ''Šareni voz''.

-Iako nema nadležnosti za predškolsko obrazovanje Općina Centar godinama finansijski pomaže da se poboljšaju uslovi rada i boravka djece u vrtićima, na čemu smo posebno zahvalni načelniku Dževadu Bećireviću i njegovim pomoćnicima. Za ova sredstva koja nam je donirala Općina Centar planiramo prvo uraditi sanaciju dijela oštećenog krova koji je stradao tokom zimskog perioda, a nakon toga slijedi zamjena postojećih sanitarija i elektroinstalacija. U objekt gdje je smješten vrtić ''Šareni voz'' nije bilo značajnijih ulaganja nakon završetka proteklog rata– kazala je direktorica JU ''Djeca Sarajeva''.

Iz ovogodišnjeg općinskog budžeta također je planirano da se izdvoji 50.000 KM za obnovu objekta obdaništa ''Razigrani dani'' (Patriotske lige 46) i 55.000 KM za uređenje ulazne kapije, zaštitne ograde, stepeništa i platoa ispred objekta u kojem je smješten vrtić ''Slavuj'' u Ulici Josipa Vancaša 25, gdje su radovi u toku.