Podrška poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih za podršku poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost  na području Općine Centar Sarajevo


Vrijednost Programa    

60.000,00 KM


Cilj Programa    

Cilj Javnog poziva je realizacija mjera finansijske podrške poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost na području Općine Centar Sarajevo. Finansijska sredstva, predviđena Javnim pozivom, namijenjena su za:
a)    Nabavku sirovina, repromaterijala,  promociju djelatnosti, proizvoda i usluga;
b)    Plaćanje dospjelih obaveza (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje uposlenih, zakup poslovnog prostora); 
c)    Druge aktivnosti vezane za održivost i razvoj djelatnosti.


Za koga je Program namijenjen

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica koji obavljaju trgovačku djelatnost

Opšti uslovi za prijavu na Program  

a)    da je djelatnost registrovana za obavljanje trgovine na malo na jednom prodajnom mjestu (trgovačka radnja) ili trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinac, u skladu sa  Zakonom o unutrašnjoj trgovini FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17) 
b)    da je sjedište djelatnosti registrirano na području Općine Centar Sarajevo; 
c)    da je djelatnost registrirana, najkasnije, do dana objave Javnog poziva;
d)    da su obaveze prema Općini Centar Sarajevo i dobijena sredstva po prethodnim Javnim pozivima/Programima/Projektima izmirena;
e)    da imaju otvoren i aktivan račun u banci, koji se vodi na ime registrovane djelatnosti.
a

Dokument
599 Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih za podršku poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu