Finansiranje troškova nabavke posebnih namirnica i drugih tretmana djeci oboljeloj od dijabetes melitusa do 15 godine života

Pravo na slijedeće vrste novčane pomoći za troškove liječnja, mogu ostvariti oboljela lica bez obzira na visinu ukupnih primanja domaćinstva

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva;
  • prijava prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;
  • kućna lista;
  • Medicinska dokumentacija za oboljelo lice;
  • Preporuka nadležnog ljekara o potrebi kupovine lijeka, bezglutenske ishrane ili  određenog medicinskog tretmana;
  • Preporuka konzilija ljekara KCUS ili Opće bolnice o potrebi za liječenjem van granica BIH ili ugovoren tretman za liječenje van prebivališta;
  • Predračun za kupovinu lijekova;
  • Predračun ovlaštenog dobavljača bezglutenskih namirnica;
  • Predračun zdravstvene ustanove za logopedske, defektološke i psihološke tretmane;
  • Tekući račun podnosioca zahtjeva.