ArcheoDanube

Arheološki park u urbanim sredinama kao alat za lokalni održivi razvoj arheoturizma - povezivanje prošlosti i sadašnjosti.

Dunavna kulturna baština u gradovima je bogata i raznolika, ali pod pritiskom (zbog nedostatka zajedničkih politika, znanja i resursa). Svi su partneri suočeni s istim izazovima: kako uključiti i predstaviti arheološku baštinu u savremenom društvenom okruženju, kako se uklopiti u urbane dijelove gradova, kako integrirati sačuvane ostatke unutar zgrada i područja gradova radi prezentacija (primjer: integracija održive mobilnosti), kako osigurati održivi razvoj i kako postići ekonomski utjecaj i vidljivost izvan lokalne razine (kulturni turizam). Općina Centar planira investirati 113.275 KM u realizaciju ovog projekta.

Projekt će poboljšati i intenzivirati saradnju među relevantnim akterima DTP-a u cilju očuvanja, podrške i vrijednovanja kulturne baštine kroz arheološke parkove kao proizvode u gradovima za razvoj arheoturizma. Projekt razvija put za pripremu konkretnih planova, obuka, alata za očuvanje i prezentaciju i konkretnih malih pilot akcija, za poboljšanje učinkovitosti upravljanja baštinama u svrhu podrške provedbi novih inicijativa u turizmu (arheoturizam). Svi su rezultati reprezentativni za ostale podunavske regije i relevantni su za cijelo područje. Rekavši to, konzorcij se saziva za razumijevanju arheoloških parkova kao alata kojim lokalne zajednice mogu upravljati, kontrolirati i zaštititi svoje naslijeđe. Čak štaviše, oni su dobar način da se lokalna kultura, koja predstavlja važno razdoblje ljudske povijesti, poveže sa globalnom kulturom.

Kako bi naše vrijednosti baštine ostale sačuvane i učinile ih dostupnim savremenim i budućim naraštajima, neophodno je razviti i unaprijediti koncept integriranog planiranja. Projekat će pružiti razumijevanje arheoloških parkova kao integriranog koncepta između arheološke baštine / urbanog razvoja grada i kulturnog turizma. Projekt ArcheoDanube sufinansira iz fondova Europske unije (ERDF, IPA, ENI) i Općine Centar Sarajevo. Projekt se provodi iz Dunavskog transnacionalnog programa, uz potporu Europskog fonda za regionalni razvoj koji sufinansira Europsku uniju i Općinu Centar Sarajevo.

Više na linku: http://www.interreg-danube.eu/

Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Link za web stranicu projekta: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube