Odluke Općinskog vijeća

Odluke Općinskog vijeća Centar
Datum Dokument
22.04.2024. 717 Odluke sa 38. redovne sjednice OV
22.03.2024. 717 Odluke sa 37. redovne sjednice OV
29.01.2024. 717 Odluke sa 36. redovne sjednice OV
10.01.2024. 717 Odluke sa 35. redovne sjednice OV
13.12.2023. 717 Odluke sa 34. redovne sjednice OV
11.12.2023. 717 Odluke sa 33. redovne sjednice OV
06.10.2023. 717 Odluke sa 31. redovne sjednice OV
13.09.2023. 717 Odluke sa 32. redovne sjednice OV
07.09.2023. 717 Odluke sa 8. vanredne sjednice OV
04.09.2023. 717 Odluke sa 6 i 7 vanredne sjednice OV
06.07.2023. 717 Odluka o razrješenju članova OIK Centar Sarajevo i Odluku o imenovanju članova OIK Centar sarajevo
06.07.2023. 717 Odluka o potvrđivanju konačne rang liste za dodjelu stana koji se nalazi u ulici Hiseta 3/2
04.07.2023. 717 Odluke sa 30. redovne sjednice OV-a
30.05.2023. 717 Odluke sa 29. redovne sjednice OV-a (3 odluke)
30.05.2023. 717 Odluke sa 28. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
30.05.2023. 717 Odluke sa 27. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
30.03.2023. 717 Kodeks etičkih principa za izabrane zvaničnike i članove radnih tijela
28.02.2023. 717 Odluke sa 26. redovne sjednice OV-a (13 odluka)
28.02.2023. 717 Odluke sa 25. redovne sjednice OV-a (16 odluka)
31.01.2023. 717 Odluke sa 24. redovne sjednice OV-a (23 odluke)
25.01.2023. 717 Odluke sa 23. redovne sjednice OV-a (11 odluka)
09.11.2022. 717 Odluke sa 22. redovne sjednice OV-a (24 odluke)
09.10.2022. 717 Odluke sa 21. redovne sjednice OV-a (5 odluka)
29.07.2022. 717 Odluke sa 20. redovne sjednice OV-a (22 odluke)
30.06.2022. 717 Odluke sa 19. redovne sjednice OV-a (20 odluka)
08.06.2022. 717 Odluke sa 18. redovne sjednice OV-a (19 odluka)
18.05.2022. 717 Odluke sa 17. redovne sjednice OV-a (13 odluka)
15.04.2022. 717 Odluke sa 16. redovne sjednice OV-a (6 odluka)
24.03.2022. 717 Odluke sa 15. redovne sjednice OV-a (26 odluka)
21.03.2022. 717 Odluke sa 14. redovne sjednice OV-a (9 odluka)
06.01.2022. 717 Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo za period januar-mart 2022. godine
23.12.2021. 717 Odluke sa 12. redovne sjednice OV-a (17 odluka)
10.11.2021. 717 Odluke sa 11. redovne sjednice OV-a (Nacrt Budžeta za 2022.)
28.10.2021. 717 Odluke sa 10. redovne sjednice OV-a (19 odluka)
07.10.2021. 717 Odluke sa 9. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
02.08.2021. 717 Odluke sa 8. redovne sjednice OV-a (21 odluka)
24.06.2021. 717 Odluke sa 7. redovne sjednice OV-a (6 odluka)
08.06.2021. 717 Odluke sa 6. redovne sjednice OV-a (2 odluke)
03.06.2021. 717 Odluka o imenovanju predsjednice Općinske izborne komisije Centar Sarajevo
31.05.2021. 717 Odluke sa 5. redovne sjednice OV-a (12 odluka)
06.05.2021. 717 Odluke sa nastavka 4. redovne sjednice OV-a (13 odluka)
05.05.2021. 717 Odluke sa 4. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
28.04.2021. 717 Odluka o izmjeni i dopuni odluke Općinskog vijeća (o dodjeli na upravljanje i korištenje Olimpijskog stadiona
28.04.2021. 717 Odluka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o zakupu stadiona
19.03.2021. 717 Odluka o privremenom smanjenju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano
19.03.2021. 717 Odluka o privremenom smanjenju zakupnine za poslovne prostorije u vlasništvu Općine Centar do 31.8.2021. godine
19.03.2021. 717 Odluka o razrješenju i izboru člana Komisije za budžet i finansije
19.03.2021. 717 Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora i aneksa ugovora o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
04.03.2021. 717 Odluka o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Centar Sarajevo
04.03.2021. 717 Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Centar Sarajevo
04.03.2021. 717 Odluka o angažovanju i načinu obavljanja dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar Sarajevo
11.02.2021. 717 Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu nekretnina: Infobip Sarajevo i Fonda KS
28.01.2021. 717 1) Odluka o izboru članova Komisije za Statut i propise
28.01.2021. 717 2) Odluka o izboru članova Komisije za budžet i finansije
28.01.2021. 717 3) Odluka o izboru članova drugostepenog organa za žalbe
28.01.2021. 717 4) Odluka o izboru Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja za vijećnike Gradskog vijeća Grada Sarajeva
28.01.2021. 717 5) Odluka o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
28.01.2021. 717 6) Odluka o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
19.01.2021. 717 Odluka o izboru dva zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća
08.01.2021. 717 1) Odluka o verifikaciji mandata
08.01.2021. 717 2) Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
08.01.2021. 717 3) Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća
08.01.2019. 717 Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Općinske izborne komisije
08.01.2019. 717 Odluka o davanju saglasnosti na nacrt Memoranduma o zajedničkim aktivnostima na kandidovanju i realizaciji projekata Općine Centar putem fondova Europske unije
08.01.2019. 717 Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u ulici Hiseta 1
08.01.2019. 717 31-12 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi
08.01.2019. 717 31-31 Odluka o izmjeni odluke o osnivanju i organizaciji Mjesnih zajednica sa područja Općine Centar