Odluke Općinskog vijeća

Odluke Općinskog vijeća Centar
Datum Dokument
30.05.2023. 717 Odluke sa 29. redovne sjednice OV-a (3 odluke)
30.05.2023. 717 Odluke sa 28. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
30.05.2023. 717 Odluke sa 27. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
30.03.2023. 717 Kodeks etičkih principa za izabrane zvaničnike i članove radnih tijela
28.02.2023. 717 Odluke sa 26. redovne sjednice OV-a (13 odluka)
28.02.2023. 717 Odluke sa 25. redovne sjednice OV-a (16 odluka)
31.01.2023. 717 Odluke sa 24. redovne sjednice OV-a (23 odluke)
25.01.2023. 717 Odluke sa 23. redovne sjednice OV-a (11 odluka)
09.11.2022. 717 Odluke sa 22. redovne sjednice OV-a (24 odluke)
09.10.2022. 717 Odluke sa 21. redovne sjednice OV-a (5 odluka)
29.07.2022. 717 Odluke sa 20. redovne sjednice OV-a (22 odluke)
30.06.2022. 717 Odluke sa 19. redovne sjednice OV-a (20 odluka)
08.06.2022. 717 Odluke sa 18. redovne sjednice OV-a (19 odluka)
18.05.2022. 717 Odluke sa 17. redovne sjednice OV-a (13 odluka)
15.04.2022. 717 Odluke sa 16. redovne sjednice OV-a (6 odluka)
24.03.2022. 717 Odluke sa 15. redovne sjednice OV-a (26 odluka)
21.03.2022. 717 Odluke sa 14. redovne sjednice OV-a (9 odluka)
06.01.2022. 717 Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo za period januar-mart 2022. godine
23.12.2021. 717 Odluke sa 12. redovne sjednice OV-a (17 odluka)
10.11.2021. 717 Odluke sa 11. redovne sjednice OV-a (Nacrt Budžeta za 2022.)
28.10.2021. 717 Odluke sa 10. redovne sjednice OV-a (19 odluka)
07.10.2021. 717 Odluke sa 9. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
02.08.2021. 717 Odluke sa 8. redovne sjednice OV-a (21 odluka)
24.06.2021. 717 Odluke sa 7. redovne sjednice OV-a (6 odluka)
08.06.2021. 717 Odluke sa 6. redovne sjednice OV-a (2 odluke)
03.06.2021. 717 Odluka o imenovanju predsjednice Općinske izborne komisije Centar Sarajevo
31.05.2021. 717 Odluke sa 5. redovne sjednice OV-a (12 odluka)
06.05.2021. 717 Odluke sa nastavka 4. redovne sjednice OV-a (13 odluka)
05.05.2021. 717 Odluke sa 4. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
28.04.2021. 717 Odluka o izmjeni i dopuni odluke Općinskog vijeća (o dodjeli na upravljanje i korištenje Olimpijskog stadiona
28.04.2021. 717 Odluka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o zakupu stadiona
19.03.2021. 717 Odluka o privremenom smanjenju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano
19.03.2021. 717 Odluka o privremenom smanjenju zakupnine za poslovne prostorije u vlasništvu Općine Centar do 31.8.2021. godine
19.03.2021. 717 Odluka o razrješenju i izboru člana Komisije za budžet i finansije
19.03.2021. 717 Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora i aneksa ugovora o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
04.03.2021. 717 Odluka o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Centar Sarajevo
04.03.2021. 717 Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Centar Sarajevo
04.03.2021. 717 Odluka o angažovanju i načinu obavljanja dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar Sarajevo
11.02.2021. 717 Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu nekretnina: Infobip Sarajevo i Fonda KS
28.01.2021. 717 1) Odluka o izboru članova Komisije za Statut i propise
28.01.2021. 717 2) Odluka o izboru članova Komisije za budžet i finansije
28.01.2021. 717 3) Odluka o izboru članova drugostepenog organa za žalbe
28.01.2021. 717 4) Odluka o izboru Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja za vijećnike Gradskog vijeća Grada Sarajeva
28.01.2021. 717 5) Odluka o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
28.01.2021. 717 6) Odluka o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
19.01.2021. 717 Odluka o izboru dva zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća
08.01.2021. 717 1) Odluka o verifikaciji mandata
08.01.2021. 717 2) Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
08.01.2021. 717 3) Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća
08.01.2019. 717 Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Općinske izborne komisije
08.01.2019. 717 Odluka o davanju saglasnosti na nacrt Memoranduma o zajedničkim aktivnostima na kandidovanju i realizaciji projekata Općine Centar putem fondova Europske unije
08.01.2019. 717 Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u ulici Hiseta 1
08.01.2019. 717 31-12 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi
08.01.2019. 717 31-31 Odluka o izmjeni odluke o osnivanju i organizaciji Mjesnih zajednica sa područja Općine Centar