MZ Mejtaš-Bjelave

Dobro došli u Mjesnu zajednicu Mejtaš-Bjelave.

Mjesna zajednica obuhvata sljedeće ulice:

Mjesno područje „Mejtaš I“

 • Armaganuša 1  - 51 i 2  - 42,
 • Buka 11  -  13 i 8  - 12,
 • Čekaluša 1  - 29 i 2  - 38, 
 • Dola 1  -  17 i 2  - 22,
 • Kevrin potok 1  - 17 i 2  - 22,
 • Kovačeva 1  - 11 i 2  - 16,
 • Ludviga Kube 1  - 13 i 2  - 18,
 • Mejtaš 1  - 9 i 2  - 6
 • Tina Ujevića 1  - 27 i 2  - 22.

Mjesno područje „Mejtaš II“

 • Abdića 1  - 9 i 2  - 14,
 • Bulbulina 1  - 15 i 2  - 18,
 • Curak 1  - 5 i 2  - 20,
 • Džemila Krvavca 1  - 17 i 2  - 14,
 • Hadži-Hajdareva 1  - 11 i 2  - 6,
 • Hadži-Sulejmanova 1  - 55 i 2  - 48,
 • Ivana Cankara 1  - 31 i 2  - 18,
 • Mehmed-paše Sokolovića 1  - 11 i 2  - 6,
 • Nikole Kašikovića 1  - 9 i 2  - 16,
 • Pehlivanuša 11  - 69 i 6  - 80,
 • Sarač Ismailova 1  - 63 i 2  - 36,
 • Sepetarevac 1  - 27 i 2  - 44
 • Tijesna 1  - 17 i 2  - 20.

Mjesno područje „Bjelave“

 • Avde Sumbula 1  - 15 i 2  - 12,
 • Behudina Selmanovića 1  - 11 i 2  - 12,
 • Bjelave 1  - 131 i 2  - 90,
 • Čekaluša 40  - 80,
 • Derebent 1  - 63 i 2  - 70,
 • Envera Čolakovića 1  - 11 i 2  - 32,
 • Himzarina 1  - 23 i 2  - 8,
 • Mehmeda Šakira Kurtčehajića 1  - 9 i 2  - 16,
 • Pinje Bajraktara 1  - 17 i 2  - 10,
 • Provare 1  - 47 i 2  - 44,
 • Romana Petrovića 1  - 11 i 2  - 12,
 • Šekerova 1  - 11 i 2  - 32,
 • Tahmiščina 1  - 11 i 2  - 10,
 • Tahtali sokak 1  - 15 i 2  - 16,
 • Zaima Šarca 27  - 35
 • Zatikuša 1  - 19 i 2  - 20