Općina Centar priprema novo rješenje o parcelaciji lokacije na kojoj je smješten Penny plus u Velešićima
Općina Centar priprema novo rješenje o parcelaciji lokacije na kojoj je smješten Penny plus u Velešićima
Općina Centar Sarajevo je putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u dva navrata donosila rješenje o provođenju tehničkih promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kao prethodno pitanje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Uručeni paketi obezbijeđeni zahvaljujući projektu „Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina“
Uručeni paketi obezbijeđeni zahvaljujući projektu „Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina“
U okviru projekta „Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina“ kojeg finansira Evropska unija, a implementira nevladina organizacija „Hilfswerk Austria“, u cilju ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa obezbijeđeno je 300 paketa sa prehrambenim artiklima i sredstvima za higijenu.
Nastavljaju se besplatni projekti Centra za sport i rekreaciju
UZ POŠTIVANJE PREPORUKA I MJERA
Nastavljaju se besplatni projekti Centra za sport i rekreaciju
Budući da je epidemiološka situacija u našoj zemlji sve povoljnija, Federalni štab civilne zaštite počeo je sa ublažavanjem mjera zabrane, a između ostalih na snagu je stupila i odluka o početku rada sportskih i rekreacijskih centara, kao i odluka kojom se sportistima dozvoljava da se vrate u trenažni proces.
Mladi
Ekologija
Kultura