26. 01. 2015.

Socijalno ugroženim penzionerima 50 KM mjesečno za kruh i mlijeko

Općina Centar već više godina izdvaja značajna sredstva iz svog budžeta za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva koje žive na njenom području.
26. 01. 2015.
Sanacija stepeništa i staza u Ulici Marcela Šnajdera Okončana je sanacija nekoliko veoma oštećenih i dotrajalih stepeništa i pristupnih staza u Ulici…
23. 01. 2015.
Stanje klizišta na Soukbunaru i drugim područjima općine Centar U Općini Centar je 22. januara 2015. godine održan sastanak na kojem je razmatrano aktuelno stanje…
23. 01. 2015.
U februaru se u FIS-u nastavlja sportski program za mališane Jedan od niza projekata Općine Centar koji ima za cilj organizovano uključivanje što većeg broja…
22. 01. 2015.
Općinsko vijeće Centar zasjeda 29. januara Redovna 27. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 29. januara 2015.…
22. 01. 2015.
Pomoć Kaknju za sanaciju šteta usljed aktiviranog klizišta ''Bare'' Na prijedlog Službe civilne zaštite Općine Centar, općinski načelnik Dževad Bećirević odobrio…
21. 01. 2015.
Podrška Općine Centar zdravstvenoj zaštiti penzionera U okviru kontinuirane brige o osobama treće životne dobi a posebno onima koji su socijalno ugroženi,…
21. 01. 2015.
Što prije izvršiti sanaciju oštećenog trotoara u Ulici Skenderija 39 Uvidom na terenu 20. januara 2015. godine u Ulici Skenderija broj 39, gdje se na osnovu pravosnažnog…

Poštovani sugrađani, u prilici ste da elektronski koristite uslužni servis Općine Centar Sarajevo. Ukoliko želite da provjerite da li ste upisani u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i u knjigu državljana, želite zatražiti uvjerenje, postaviti pitanje administraciji, ili jednostavno želite preuzeti elektronske formulare Općine Centar. Sve ovo ste u mogućnosti uraditi online na web stranici Općine Centar.
Jesu li stranice, s obzirom na unos informacija, dovoljno ažurne?
uglavnom jesu
nisu
da

Adresa:
Mis Irbina 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
Centrala: + 387 33 56 23 00
Informacije: + 387 33 56 23 79

Fax:
+ 387 33 56 24 00

Radno vrijeme
07:30 - 16:00

Šalter sala
07:30 - 16:00
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.